Cookie Beleid

(www.brusselssentro.com) 

Laatst bijgewerkt op 01/05/2022

1. Algemene informatie over cookies

The website www.brusselssentro.com wordt beheerd door Swiss Hotels Leasing Company NV met maatschappelijke zetel in Ginestestraat 3, 1000 Brussel, België (hierna “SHLC” of “Data Controller”), tot wie u zich kunt wenden voor informatie of met een verzoek met betrekking tot het gebruik van cookies op deze website door te mailen naar ellen.deboeck@hilton.com. SHLC heeft een DPO (Data Protection Officer) aangesteld, met wie u rechtstreeks contact kunt opnemen via brusselsgrandplace_security@hilton.com.

De website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om statistieken te verzamelen en te analyseren. In punt 3.2 kan u een overzicht van de cookies met hun doel en opslagtijd terugvinden.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat bij het bezoeken van een website wordt gevraagd om te bewaren op uw apparaat. Als de bezoeker de website regelmatig bezoekt, kan de cookie worden opgehaald van het apparaat van de bezoeker – dit kan een computer, mobiele telefoon of tablet zijn. De cookie wordt in samenhang met de bestanden die door de internetbrowser wordt gebruikt, opgeslagen

2. Wettelijke basis

De Belgische wet betreffende elektronische communicatie bepaalt dat cookies die niet noodzakelijk zijn, alleen mogen worden gebruikt met toestemming van de gebruiker. Wanneer u de website www.brusselssentro.com bezoekt, wordt u gevraagd in te stemmen met het gebruik van cookies. U kunt er echter voor kiezen om bepaalde soorten cookies automatisch te beperken, door vooraf de instellingen van uw browser te wijzigen. Indien u ervoor kiest om automatisch alle soorten cookies te weigeren, zelfs noodzakelijke cookies, is het mogelijk dat sommige functies op de website niet meer werken. Te allen tijde kan op de website genavigeerd worden zonder dat u uw toestemming hebt gegeven of het gebruik van cookies heeft geweigerd, wanneer het toestemmingsvenster wordt weergegeven, dan worden enkel de noodzakelijke functionaliteitscookies geplaatst.

SHLC verwerkt de informatie van de essentiële cookies op basis van een belangenafweging wanneer het belang van SHLC om de cookies op de websites te handhaven zwaarder weegt dan het belang van de bezoeker om de informatie niet te laten verwerken.

Wij wijzen u erop dat u uw toestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies te allen tijde kunt intrekken via de banner “Toestemming beheren”.

3. Cookies op de website

3.1 Algemene informatie over cookies op de website

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies helpen om u een gebruiksvriendelijke website aan te bieden. Deze cookies bieden ons de mogelijkheid om uw browserinstellingen te onthouden, zodat u onze website optimaal kunt bekijken.
 • Analytische cookies worden gebruikt om de ervaring van onze website te optimaliseren. Deze cookies verzamelen informatie over uw gedrag op onze website, bijvoorbeeld op welke pagina van de website u zich bevindt, hoe lang u de pagina bezoekt, enz.
 • Advertentiecookies worden gebruikt om relevante advertenties over onze diensten/producten op andere websites te tonen. Wij vragen onze bezoekers expliciet om toestemming voor dit soort cookies. Door het plaatsen van tracking cookies worden uw persoonsgegevens verwerkt.
 • Voorkeurscookies geven onze website informatie, die invloed heeft op de werking of het uiterlijk van de website, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u woont. 
 • Prestatiecookies stellen ons in staat de prestaties van onze website te controleren en te verbeteren. Zij stellen ons in staat om bezoeken te tellen, informatieverkeer te identificeren en zien welke delen van de site het populairst zijn.

3.2 Overzicht van cookies, doeleinden en opslagtijd

Hieronder vindt u een uitgebreide lijst van de cookies die wij op onze website gebruiken, ingedeeld volgens het soort cookie.

NaamTypeDoelOpslagtijd
_ga  First-party  Google Analytics-cookie gebruikt om de gebruikers te identificeren2 jaar  
_gid  First-party    Google Analytics-cookie gebruikt om de gebruikers te identificeren24 uur  
cookielawinfo-checkbox-analyticsFirst-partygebruikt om de ervaring van onze website te optimaliseren1 jaar
cookielawinfo-checkbox-functionalFirst-partyhelpt om een gebruiksvriendelijke website te bieden1 jaar
cookielawinfo-checkbox-necessaryFirst-partyIis essentieel om op de website te surfen en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de site1 jaar
cookielawinfo-checkbox-performanceFirst-partycontroleert en verbetert de prestaties van onze website1 jaar
cookielawinfo-checkbox-preferenceFirst-partystaat onze website toe informatie te onthouden die van invloed is op de werking of het uiterlijk van de website1 jaar
wp-wpml_current_language  First-party  Slaat de huidige taal op  24 uur  

4. Weigering van cookies

U kan ervoor kiezen door uw computer gewaarschuwd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen als u geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn om de basisfuncties van onze website uit te voeren. Elke browser is anders, dus raadpleeg het “Help”-menu van uw browser om te weten te komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige functies die uw site efficiënter maken, niet naar behoren werken.

Cookies kunnen op elk moment worden uitgeschakeld, zelfs als u ze eerder hebt geaccepteerd.

5. Overdraagbaarheid van gegevens aan derde landen

SHLC kan gegevens overdragen aan leveranciers in een derde land buiten de EU/EER. Bij een overdracht van gegevens naar een derde land, waar persoonsgegevens worden verwerkt, zal SHLC ervoor zorgen dat passende waarborgen zijn getroffen en de betrokkene van relevante informatie voorzien. Dergelijke adequate maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat de partijen (bijvoorbeeld de gegevensexporteur en de gegevensimporteur) de Standard Contractual Clauses van de Europese Commissie aangaan en aanvullende beveiligingsmaatregelen, zoals encryptie, gebruiken. SHLC zorgt ervoor dat alle overdrachten aan derden en derde landen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Categorieën van ontvangers

Uw gegevens worden overgedragen aan leveranciers en anderen die namens SHLC diensten verrichten in verband met de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking van cookies. Bij het plaatsen van third-party cookies kunnen gegevens worden verwerkt door partners van SHLC die de gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen verwerken.

7. Rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u het recht om:

 • een bevestiging te ontvangen of er, al dan niet, persoonsgegevens over u worden verwerkt en, zo ja, toegang te krijgen tot de gegevens en de bijbehorende informatie (recht van toegang);
 • een rechtzetting van uw persoonsgegevens te verkrijgen, door middel van een verbetering, wijziging of bijwerking van onjuiste of niet langer correcte gegevens, alsmede de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring (recht op rectificatie);
 • een verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (recht om te worden vergeten);
 • een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens, doordat SHLC deze gegevens bewaart zonder ze te kunnen gebruiken (recht op beperking);
 • het verkrijgen van uw persoonsgegevens van SHLC in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat, en dat deze, indien technisch mogelijk, rechtstreeks worden overgedragen aan een door u aangewezen derde (recht op overdraagbaarheid)
 • het, te allen tijden, terugtrekken van uw toestemming indien deze eerder is gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan (intrekking van toestemming).

Daarnaast heeft u als betrokkene ook het recht om bezwaar aan te tekenen, dit houdt in dat u:

 • zich te allen tijde, om redenen die verband houden met een uitzonderlijke situatie, kan verzetten tegen, in het bijzonder voor marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen met SHLC, door een email te versturen naar ellen.deboeck@hilton.com of door contact op te nemen met de DPO via brusselsgrandplace_security@hilton.com.

8. Klachten

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (in België: Gegevensbeschermingsautoriteit / Autorité de protection des données). Voor meer informatie kunt u de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: https://www.dataprotectionauthority.be/citizen.

De klacht kan ook worden ingediend bij een andere gegevensbeschermingsautoriteit dan die van België, indien die gegevensbeschermingsautoriteit de autoriteit is van de EU-lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats hebt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

9. Aanvullende informatie

Meer informatie en details over de verschillende soorten cookies, hoe ze werken en wat hun kenmerken zijn, is beschikbaar op de vrij toegankelijke website, onafhankelijk van SHLC, www.AllAboutCookies.org.

Voor meer informatie over hoe SHLC uw persoonsgegevens verwerkt, zie het Privacy beleid van SHLC.

NL